• U1
  • U8
  • U2
  • U7
  • U6
  • U4

Byrådsperiode 2018-2021

  • SÆ Udvalget – Social Sundhed og ældre

  • Næstformand i Handicaprådet

  • Bestyrelsesmedlem i LAG Djursland