• U1
  • U6
  • U4
  • U8
  • U2
  • U7

Kommunevalget 2017 - mine mærkesager

Sund og indbydende kost til ældre

Frisk, nærende og varieret kost til ældre,
og på alle pleje og Sundhedscentre.

Borgerservice og andre offentlige institutioner

Decentralisering af Borgerservice og andre
offentlige institutioner.
En mere enkel og personlig tilgang når en borger henvender sig. 

Danske værdier

Arbejde for bevarelse af danske værdier og traditioner
i kommunens offentlige institutioner. 

Dag og døgn institutioner

Opnormering af personalet på kommunens
dag og døgninstitutioner.

Service og trygge rammer

Bedre service og trygge rammer for ældre,
handicappede, svage og udsatte borgere.

Udsatte familier

Sikre de tværfaglig indsatser for udsatte
familier.